หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
ปิดชั่วคราวเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๘. พ่อของแผ่นดินไทย
๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรง
๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
๑๔. เรารักในหลวงของเรา
๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
๒๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
๒๒. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
๒๓. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง
๒๔. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไปอีกนาน     ๆ
๒๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
๒๖. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
๒๗. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลปสาน
๒๘. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวน
๒๙. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวง
๓๐. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนม์มายุยิ่งนาน
๓๑. กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญพระเจ้าและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติสุขทรงสุขเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป
๓๒. ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
๓๓.พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
๓๕. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
๓๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓๗. ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ
๓๘. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน
๓๙. ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย
๔๐. รู้รักสามัคคี
๔๑. ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
๔๒. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน พระบารมีแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยก้าวหม่อน ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๔๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๖. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๔๗. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
๔๘. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
๔๙. ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
๕๐. ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


เขียนโดย   คุณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๑๖

วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 10.45 น. [ IP : 101.108.191.46 ]  
 

ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น...
เพราะว่า...ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้
เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓


เขียนโดย   คุณ อินทร

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 08.53 น. [ IP : 1.0.215.141 ]  
 

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบ ปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทอง หลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้  พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2506

เขียนโดย   คุณ แม็ก

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 15.15 น. [ IP : 1.0.215.141 ]  
 

คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร’
กระแสพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖เขียนโดย   คุณ อินทร

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 09.39 น. [ IP : 101.108.109.144 ]  
 

คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร’
กระแสพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖เขียนโดย   คุณ อินทร

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 09.40 น. [ IP : 101.108.109.144 ]  
 

ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 14.58 น. [ IP : 1.10.250.208 ]  
 

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 14.59 น. [ IP : 1.10.250.208 ]  
 

การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 กรกฎาคม 2506


เขียนโดย   คุณ แมน

วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09.12 น. [ IP : 101.108.102.255 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-194-9029
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,358,061 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10