หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
ปิดชั่วคราวเทศกาลท่องเที่ยวท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 
     
 
 
 
 


นายบุญสม ผัดนาเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 
 


นายรังสรรค์ แก้ววิเศษ
กำนันตำบลคันโช้ง


นายประเจด พุ่มพร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองลวก


นายบุญสม ผัดนาเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยเจียง


นายประเสริฐ พันบุตรดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านน้ำโจน


นางสาวขวัญดาว จันทะคุณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5


นางกัญชร นุ่มน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านปากพาน