หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศจริยธรรม [ 8 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 8 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)