หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล คันโช้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
วิสัยทัศน์ อบต.คันโช้ง
เป้าหมายสูงสุด คือความผาสุกของประชาชนชาวตำบลคันโช้ง
วัดน้ำโจน ต.คันโช้ง จ.พิษณุโลก
วัดน้ำโจน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนในตำบลคันโช้ง
สถานีอนามัยตำบลคันโช้ง
การให้บริการที่ดีด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่เราใส่ใจเสมอมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคันโช้ง
พวกเราดีใจที่มีหนังสือสวยๆไว้อ่าน และมี
ขนมอร่อยๆ ไว้กิน....ขอบคุณค่ะ
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เป็นเขื่อนที่สร้างด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อบต.คันโช้ง
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
1
2
3
4
5
📢ทาง กลุ่มชาวตำบลคันโข้ง จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวทาง นั่งแคร่ แช่น้ำแควน้อย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน 2567 นี้ เชิญมาท่องเที่ยวกันน่ะครับ 📌📌พบกัน ณ จุดเดิม
 
     
 
 
     
 
 
 


 

 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
 
มติ ก.อบต. พฤษภาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 1004 
มติ ก.อบต. มีนาคม 2557 [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 934 
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดแดนนาคา (เข้าหมู่บ้านถ้ำพระ) ม.7 บ้านแก่งคันนา [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 13 
 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมต้อนรับองคมนตรี [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.พรหมพิราม การล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลพรหมพิราม [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทม.อรัญญิก ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณค่ายฯ ตามโครงการ"กองทัพบก ช่วยเหลือ ประชา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทอง ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.วังทอง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกุลา ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกุลา ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนเข้ารับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ทองแท้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กองช่างได้มอบหมายให้ช่างประปาเข้าดำเนินการซ่อมเเซม ย [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.แก่งโสภา โครงการฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุไฟไหม้ในเขตชุมชน (หมู่บ้าน) พ.ศ.2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.วังทอง [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2567-2569 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
     
 


จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายวัดแดนนาคา (เข้าหมู่บ้านถ้ำ [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านห้วยสักซอย ๑ ม.๑ บ้านคันโช [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเข้าบ้านนายทรงงวุฒิ แซ่พัว [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อการประปาหมู่ [ 2 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายวิโชติ ทองให [ 2 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง โรงเรียนบ้านห้วยเจียง หม [ 2 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (เครื่อ [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (เครื่องคอมพิว [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด (เครื่องคอมพิว [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ [ 26 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารปรุงสำเร็จ อาหารสอมาปรุงสำเร็จให้กับนักเร [ 22 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ [ 18 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำ [ 18 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส [ 18 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคัน [ 17 ม.ค. 2567 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่นางสุชิน บางสีองค์ หมู่ [ 12 ม.ค. 2567 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายท้ายวัดถึงนาปลาดุก หมู่ ๘ [ 12 ม.ค. 2567 ]ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อการประปา หมู [ 11 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายป้าหนิด ศรีเมือง หมู่ ๖ บ้า [ 11 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านนายสมฤทธิ์ คำเงิน หม [ 11 ม.ค. 2567 ]

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิว para asphalt [ 10 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 1128 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผ [ 28 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 733 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 802 
องค์การาบริหารส่วนตำบลคันโช้ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบ [ 26 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 1059 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก [ 13 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 1049 
 
ตรา อบต.คันโช้ง (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 1245  ตอบ 2  
บริการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ทุกประเภท (7 ก.พ. 2567)    อ่าน 19  ตอบ 0  
รับทำ SEO ให้ติดหน้าแรกบน google (3 ก.พ. 2567)    อ่าน 16  ตอบ 0  
รับทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ปรึกษาฟรี (2 ก.พ. 2567)    อ่าน 20  ตอบ 0  
บริการออกแบบโลโก้ (Logo) โดยนักออกแบบมืออาชีพจาก Wynnsoft (2 ก.พ. 2567)    อ่าน 24  ตอบ 0  
 
 
 
     
 
แจ้ง ทต.ท่าทอง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นท [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
การปรับลดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ วิชาชีพสังคมสงเครา [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
แจ้ง ทน.พล. การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ที่ พล  [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว987 ลว. 2 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 00 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 39 
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 62 
การติดตามผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 77 
แนวทางในการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยว [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fun [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการ เพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงา [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 53 
การรับฟังความคิดเห็นต่าร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 43 
ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.4 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 59 
 
สุ่มไก่ และตะกร้า ไม้ไผ่ กลุ่มพ่อบ้านตำบลคันโช้ง ราคาถูก
น้ำตกสันตะเคียน
 
 
  ท่านอยากให้อบต.คันโช้งพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  แหล่งน้ำ ประปา
  ไฟฟ้า
  การบริการประชาชน
  คุณภาพชีวิต
 
 


เริ่มนับ วันที่ 11 ม.ค. 2553
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-761-5024
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ : 055-009-765
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
จำนวนผู้เข้าชม 6,873,398 เริ่มนับ 11 ม.ค. 2553 จัดทำโดย NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ร้องเรียนทุจริต
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
facebook
อบต.คันโช้ง
facebook
อบต.คันโช้ง
อบต.คันโช้ง