หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างเงินสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัฃกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมหานาคต่อจากถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแก่งคันนา ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิมปี 2561 มาศูนย์ท้อผ้าหมู่ที่5บ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยห้วยสัก 1 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6