หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนดินลูกรัง ซอยห้วยสังข์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัด โบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนดินลูกรังสายท่าวังผาต่อจากเส้นทางเดิมปี 2562 หมู่ที่ 10 บ้านโป่งแค ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อประเภทสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัด โบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]จ้างประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]จ้างระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างก่อสร้างระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 6 บ้านปากพาน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างก่อสร้างระบบกระจายเสียงระบบไร้สายหมู่ที่ 9 บ้านสามเส้า ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11