หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านแก่งคันนา ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหยุด โสสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายยอง พาทา หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโจน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังกหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้าง Box Culvcrt ขนาด 2 ช่อง กว้าง 1.80 x 1.80 ยาว 4 เมตร ทางไปเขาสามลูก หมู่ที่ 9 บ้านสามเส้า ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ,เทศกาลวันสงกรานต์และรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดทั้งปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]จ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]ซื้อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2562 ]จ้างเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10