หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเงินสำรองจ่าย (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คศล. ซอยห้วยสัก 1 ( เข้าวัดห้วยสัก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางต่อจากเดิมหมู่ 7 บ้านแก่งคันนา ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2563 ]ประเภทโครงการป้องกันไข้เลือดออก [ 27 พ.ค. 2563 ]ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคสล.หลังวัดห้วยเจียงต่อจากคสล.เดิม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเจียง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13