หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจรคอนกรีตและแอสฟัสต์คอนกรีต แบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]ซื้อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านห้วยเจียง ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่,เทศกาลวันสงกรานต์และรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดทั้งปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าวัดห้วยสักต่อจากเดิมหมู่ 1 บ้านคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังกระดวนต่อจากเดิมหมู่ 2 บ้านหนองลวก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23